imgPages

Welke premie kan ik aanvragen?

Als je jouw gevel door Facades Forever laat renoveren  kan je in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie’ van de Vlaamse overheid.

Wie kan een premie aanvragen?

Als eigenaar-bewoner, verhuurder SVK/woonmaatschappij of investeerder kan je bij de renovatie van je woning een premie aanvragen.

Sparen premie renovatie

Voor welke uitgevoerde werken heb je recht op een premie?

Voor het afwerken van buitenmuren met gevelbekleding of -bepleistering in combinatie met het aanbrengen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitenkant van de buitengevel (met Rd-waarde minstens 3 m2K/W) kan je de Mijn VerbouwPremie aanvragen.

Eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie of SVK-verhuurders kunnen bovendien ook premie krijgen voor andere werken onder de categorie buitenmuur. Je moet ofwel samen met de andere werken voldoende isolatie plaatsen of kunnen aantonen dat je in het verleden voldoende geïsoleerd hebt. Meer informatie vindt je op de website van Mijn VerbouwPremie.

Hoe kan je de premie aanvragen?

Nadat de werken zijn uitgevoerd, bezorgt Facades Forever jou het ingevulde aannemersattest voor de premieaanvraag. Samen met jouw bestelbon en facturen, kan je hiermee eenvoudig via het loket van Mijn VerbouwPremie de premieaanvraag in orde brengen voor jouw renovatie en energiebesparende investeringen.

Hoeveel bedraagt mijn premie?

Het premiebedrag is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van de aanvrager van de premie. Het inkomen van de eigenaar(s) en de gezinssituatie bepalen namelijk tot welke inkomenscategorie je behoort binnen Mijn VerbouwPremie. Deze inkomenscategorie bepaalt op zijn beurt voor welke categorieën van werken je premies kunt aanvragen en op welk premiebedrag je recht hebt.

Benieuwd naar wat deze premie voor jou inhoudt? Raadpleeg op de website van Mijn VerbouwPremie  de simulator om te berekenen op welk premiebedrag je recht hebt.

Besparen premie