Reinigen

De gevel van uw woning heeft elke dag te maken met veranderende weersomstandigheden, maar ook uitlaatgassen tasten uw gevel aan. Eventueel optredende gevelvervuiling kan diverse oorzaken hebben zoals atmosferische vervuiling, maar ook de groei van biologische organismen zoals algen en mossen. Geen paniek, want dit tast uw gevelisolatiesysteem niet aan.

Raadpleeg de brochure bij onze extra informatie indien u meer wenst te weten te komen over het beschermen, onderhouden, reinigen en heropfrissen van uw gevel.

Nuttige informatie

Enkele van onze leveranciers zijn Caparol, Sto en Willco.

Extra informatie:

Onderhoud gevel